Pluimvee gezondheidszorg in de breedste zin van het woord.

Pluimvee gezondheidszorg in de breedste zin van het woord.

Pluimvee gezondheidszorg in de breedste zin van het woord.

Pluimvee gezondheidszorg in de breedste zin van het woord.

Pluimvee gezondheidszorg in de breedste zin van het woord.


Pluimveepraktijk de Achterhoek

Pluimveepraktijk de Achterhoek is een dierenartsenpraktijk, gespecialiseerd in de begeleiding van pluimveebedrijven. Onze hoofdvestiging bevindt zich in Ruurlo. Onze Duitse praktijk is gevestigd in Rees-Bienen. Anders dan de naam van de praktijk - de Achterhoek - doet vermoeden, bestrijkt ons werkgebied heel Nederland en een deel van Duitsland (Noordrijn-Westfalen). Daarnaast verrichten wij wereldwijd consultancy werkzaamheden. Binnen onze praktijk zijn op dit moment vijf dierenartsen werkzaam: drs. Peter Wijnen, drs. Marcel Boereboom, drs. Rik van den Bos, drs. Dirk Verhoeven en drs. Jeffrey Roelvink. Iedere dierenarts heeft zijn eigen expertise en ervaring, wat maakt dat wij werkzaam zijn in de gehele pluimveesector: opfok en vermeerdering vlees en leg, vleeskuikens, leghennen, kalkoenen en eenden.

Samen op weg naar een gezonde toekomst!

Op 13 mei 2017 is er een publicatie verschenen over Pluimveepraktijk de Achterhoek in de Agri & Food special (bijlage bij Elsevier). Hierin wordt duidelijk omschreven wat de werkwijze van onze praktijk is: Focus op preventie!
https://www.mijnzakengids.nl/samen-op-weg-naar-een-gezonde-toekomst/

Terugblik symposium: "Avian Influenza in the future: to V or not to V!"

Tijdens het symposium “Avian Influenza in the future: to V or not to V!”, dat op 23 maart jl. heeft plaats gevonden, is de huidige A.I. status in de wereld besproken en de gevolgen van A.I. voor de pluimveesector en bedrijven die wereldwijd opereren, zoals fokkerijorganisaties. Daarnaast werden ervaringen met A.I. vaccinatie gedeeld en de voor- en nadelen van A.I. vaccinatie voor de handel en pluimveesector bediscussieerd. Wij kijken terug op een succesvol symposium en hopen hiermee een goede discussie te hebben opgestart om met elkaar te komen tot een passende aanpak om vogelgriep in de toekomst te elimineren (inclusief de (on)mogelijkheden van A.I. vaccinatie). Mocht u interesse hebben de presentaties van het symposium te ontvangen, dan kunt u contact met ons opnemen via ons contactformulier.

Pluimvee Darmgezondheids-check: van mond tot kont!

Een optimale darmfunctie is essentieel voor het behalen van de beste productieresultaten. Pluimveepraktijk de Achterhoek biedt daarom aan pluimveehouders een nieuw hulpmiddel aan om de darmgezondheid van hun koppel(s) te monitoren: de Darmgezondheids-check. Bij het uitvoeren van de Darmgezondheids-check wordt, tijdens een specifieke sectie, het gehele maagdarmstelsel intensief bekeken: van mond tot kont. Zo krijgt de pluimveehouder een volledig beeld van wat er speelt op het gebied van darmgezondheid en kan hij/zij hier, in overleg met de dierenarts, gericht actie op ondernemen. Door deze check niet alleen bij acute problemen uit te voeren, maar vooral ook op structurele wijze gedurende de gehele leg- of mestperiode, kunnen darmproblemen vroegtijdig opgespoord worden en / of voorkomen worden.

TotalFit productenlijn

Om problemen bij uw dieren zo veel mogelijk te voorkomen, bieden wij u een aantal producten aan die, ter ondersteuning van de gezondheid, via het drinkwater kunnen worden toegepast. Deze TotalFit producten kunnen heel gericht worden ingezet. Overleg met uw dierenarts op welke manier deze producten op uw bedrijf voor extra ondersteuning kunnen zorgen.