Pluimvee gezondheidszorg in de breedste zin van het woord.

Pluimvee gezondheidszorg in de breedste zin van het woord.

Pluimvee gezondheidszorg in de breedste zin van het woord.

Pluimvee gezondheidszorg in de breedste zin van het woord.

Pluimvee gezondheidszorg in de breedste zin van het woord.


Pluimveepraktijk de Achterhoek

Pluimveepraktijk de Achterhoek is een dierenartsenpraktijk, gespecialiseerd in de begeleiding van pluimveebedrijven. Onze hoofdvestiging bevindt zich in Ruurlo. Onze Duitse praktijk is gevestigd in Rees-Bienen. Anders dan de naam van de praktijk - de Achterhoek - doet vermoeden, bestrijkt ons werkgebied heel Nederland en een deel van Duitsland (Noordrijn-Westfalen). Daarnaast verrichten wij wereldwijd consultancy werkzaamheden. Binnen onze praktijk zijn op dit moment vijf dierenartsen werkzaam: drs. Peter Wijnen, drs. Marcel Boereboom, drs. Rik van den Bos, drs. Dirk Verhoeven en drs. Jeffrey Roelvink. Iedere dierenarts heeft zijn eigen expertise en ervaring, wat maakt dat wij werkzaam zijn in de gehele pluimveesector: opfok en vermeerdering vlees en leg, vleeskuikens, leghennen, kalkoenen en eenden.

Symposium: "Avian Influenza in the future: to V or not to V!"

Het vogelgriep virus (aviaire influenza, A.I.) is actief aanwezig in de wereld met verschillende uitbraken in Europa, maar ook in andere delen van de wereld. Op basis van ervaringen uit het verleden en te verwachten ontwikkelingen op epidemiologisch vlak zijn nieuwe uitbraken van endemische omvang te verwachten welke zowel de wilde vogelpopulatie als commercieel gehouden pluimvee bedreigen. Bij de mogelijkheden om A.I. problemen aan te pakken wordt steeds vaker de vraag gesteld of vaccinatie tegen A.I. een bijdrage zou kunnen leveren. Tijdens het symposium “Avian Influenza in the future: to V or not to V!” wordt de huidige A.I. status in de wereld besproken en de gevolgen van A.I. voor de pluimveesector en bedrijven die wereldwijd opereren, zoals fokkerijorganisaties. Daarnaast worden ervaringen met A.I. vaccinatie gedeeld en de voor- en nadelen van A.I. vaccinatie voor de handel en pluimveesector bediscussieerd. Wij denken met dit interessante programma, met deskundige sprekers, een goede discussie te kunnen starten over de beste aanpak van A.I. in de toekomst. Het symposium wordt gehouden op donderdag 23 maart 2017 in het Postillion Hotel Utrecht Bunnik, van 12.30 tot 18.00 uur. Het programma van het symposium vindt u hier. De voertaal tijdens het symposium is Engels en het symposium is alleen toegankelijk voor genodigden. Genodigden kunnen zich registreren via de Contact button op onze website.

Pluimvee Darmgezondheids-check: van mond tot kont!

Een optimale darmfunctie is essentieel voor het behalen van de beste productieresultaten. Pluimveepraktijk de Achterhoek biedt daarom aan pluimveehouders een nieuw hulpmiddel aan om de darmgezondheid van hun koppel(s) te monitoren: de Darmgezondheids-check. Bij het uitvoeren van de Darmgezondheids-check wordt, tijdens een specifieke sectie, het gehele maagdarmstelsel intensief bekeken: van mond tot kont. Zo krijgt de pluimveehouder een volledig beeld van wat er speelt op het gebied van darmgezondheid en kan hij/zij hier, in overleg met de dierenarts, gericht actie op ondernemen. Door deze check niet alleen bij acute problemen uit te voeren, maar vooral ook op structurele wijze gedurende de gehele leg- of mestperiode, kunnen darmproblemen vroegtijdig opgespoord worden en / of voorkomen worden.

TotalFit productenlijn

Om problemen bij uw dieren zo veel mogelijk te voorkomen, bieden wij u een aantal producten aan die, ter ondersteuning van de gezondheid, via het drinkwater kunnen worden toegepast. Deze TotalFit producten kunnen heel gericht worden ingezet. Overleg met uw dierenarts op welke manier deze producten op uw bedrijf voor extra ondersteuning kunnen zorgen.